Omgevingsplan Hembrugterrein

Voor het Hembrugterrein, de Havenstraat ten zuiden van de Den Uylbrug, en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg, een omgevingsplan opgesteld in plaats van een bestemmingsplan. Op deze site vindt u alle relevante documenten en informatie over het participatietraject.

Omgevingsplan vernietigd door RvS

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingediend tegen het omgevingsplan voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaandam. Zaanstad wil het terrein ontwikkelen tot een gemengd werk- en woongebied met ruimte voor circa 1000 woningen.   Het omgevingsplan voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein is op 30 april vernietigd. 

Wethouder Hans Krieger: ‘’Deze uitspraak is een klap voor Zaanstad en onze woningbouw-ontwikkeling. Wij bestuderen momenteel de uitspraak van de Raad van State en beraden ons op vervolgstappen. Zaanstad zal de komende jaren nog verder groeien, de uitdagingen om werken en wonen te combineren zijn groot. Wij blijven dan ook samen met de diverse partners zoeken naar mogelijkheden om hier de juiste invulling aan te geven. De uitspraak zet op dit moment weliswaar een enorme streep door de rekening in de herontwikkeling van het Hembrugterrein, maar wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om het terrein verder te ontwikkelen. Wij gaan kijken hoe we het wel voor elkaar gaan krijgen!”

Gemeenteraad bezoekt Hembrugterrein

Vrijdag 21 september 2018 heeft de Zaanse gemeenteraad een bezoek gebracht aan het Hembrugterrein. Het bezoek startte in gebouw 8, bij de maquette Havenstad. Daar gaf Marco Broekman namens Hembrug Zaandam B.V. een presentatie over de planvorming voor het terrein. Hierin ging hij in op de thema’s zoals mobiliteit, openbare ruimte, water, bos & groen, energie en erfgoed. De middag werd vervolgd met een wandeling over het terrein waarbij diverse ondernemers en unieke locaties werden bezocht. De raadsleden zijn langs gegaan bij het Kleibos, de Enclave, de Kogelfabriek, Taets en Studio Molenschot. Afsluitend was een bijeenkomst bij Bind waar Clean2Antartica en de initiatiefnemers van de Enclave de gelegenheid hadden om te vertellen over hun initiatieven.Wat is er opgehaald tijdens het gesprek met de omwonenden en ondernemers?

In het omgevingsplan staan niet alleen de ambities van de overheid. Ook ideeën van  de gebruikers van een gebied. Daarom hebben we bij alle direct belanghebbenden hun belangen opgehaald, en afwogen of het een plek kan krijgen in het omgevingsplan. 

Wil je meer weten over wat er is opgehaald tijdens de gesprekken? Lees dan verder.

Opbrengst participatie
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl