Omgevingsplan Hembrugterrein

Voor het Hembrugterrein, de Havenstraat ten zuiden van de Den Uylbrug, en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg, een omgevingsplan opgesteld in plaats van een bestemmingsplan. Op deze site vindt u alle relevante documenten en informatie over het participatietraject.

Maquette Haven Stad te bezichtigen

In gebouw 8 op het Hembrugterrein is de komende maanden een bijzondere maquette te bezichtigen van alle plannen in het Haven Stad gebied in Amsterdam, inclusief de Achtersluispolder en het Hembrugterrein. 

Lees  wanneer u de maquette kunt bezoeken


Hembrugterrein overgedragen aan ABC Planontwikkeling en L.I.F.E.

Het Hembrugterrein is op vrijdag 1 juni 2018 formeel overgedragen aan ABC Planontwikkeling. ABC planontwikkeling is voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein een samenwerking aangegaan met. L.I.F.E. L.I.F.E. is een in Antwerpen gevestigde ontwikkelaar/investeerder met diverse projecten in Nederland. Voor de Nederlandse projecten heeft L.I.F.E. met SENS real estate uit Den Haag het bedrijf LIFE MAKES SENS opgericht. LIFE MAKES SENS zal samen met ABC de ontwikkeling van het Hembrugterrein oppakken. L.I.F.E. en ABC zijn, als eigen vermogen verschaffers, voor de integrale gebiedsontwikkeling van Hembrug een joint venture aangegaan.

Melding Omgevingsplan Hembrugterrein

De gemeente Zaanstad, de Provincie Noord-Holland en de huidige eigenaar van het Hembrugterrein willen het gebied met behoud van bestaande gebiedskenmerken  ontwikkelen, zonder van tevoren precies vast te leggen hoe het eruit komt te zien. Daarom werkt de gemeente voor het Hembrugterrein niet meer met een bestemmingsplan, maar met een omgevingsplan. 

Omdat het omgevingsplan een flexibel plan is, verzamelt de gemeente informatie om de situatie op het Hembrugterrein goed bij te kunnen houden. Daarom dient u een formulier in te vullen als u een activiteit op het terrein plant.

Lees hier hoe u het formulier invultWat is er opgehaald tijdens het gesprek met de omwonenden en ondernemers?

In het omgevingsplan staan niet alleen de ambities van de overheid. Ook idee├źn van  de gebruikers van een gebied. Daarom hebben we bij alle direct belanghebbenden hun belangen opgehaald, en afwogen of het een plek kan krijgen in het omgevingsplan. 

Wil je meer weten over wat er is opgehaald tijdens de gesprekken? Lees dan verder.

Opbrengst participatie
Ga naar Zaanstad.nl