Omgevingsplan Hembrugterrein

Voor het Hembrugterrein, de Havenstraat ten zuiden van de Den Uylbrug, en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg, een omgevingsplan opgesteld in plaats van een bestemmingsplan. Op deze site vindt u alle relevante documenten en informatie over het participatietraject.

Hembrugterrein verkocht aan ABC Planontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het Hembrugterrein in Zaandam voor 41 miljoen euro aan ABC Planontwikkeling BV. De projectontwikkelaar bracht het hoogste bod uit. Op het terrein komen ongeveer 1.000 woningen, zowel huur als koop. Daarnaast komen er bedrijven, winkels en kantoren, die goed zijn voor zo’n 650 arbeidsplaatsen. Het is de bedoeling dat het bestaande bos naar de gemeente Zaanstad gaat en op termijn toegankelijk is voor het publiek.

Lees het hele bericht over de verkoop van het Hembrugterrein

Vacature Burgerlid Supervisieteam

Zowel de gemeente Zaanstad als de nieuwe ontwikkelaar vinden het belangrijk om voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein in gesprek te blijven over de gewenste kwaliteit. Dit is ook vastgelegd in het omgevingsplan wat de raad in februari vaststelde. 

Daarom wordt per 1 april 2018 een supervisieteam ingesteld. Dit team gaat (ver)bouw- en inrichtingsplannen beoordelen voor het Hembrugterrein. Het supervisieteam wordt breed samengesteld. Naast o.a. deskundigen als een stedenbouwkundig supervisor, een geluidarchitect, een lid van de Welstandscommissie en een adviseur monumenten en cultuurhistorie krijgt het supervisieteam ook een burgerlid. Als burgerlid kunt u de belangen van de gebruikers van het gebied vertegenwoordigen bij het supervisieteam. 

Bekijk de vacature 

Wat is er opgehaald tijdens het gesprek met de omwonenden en ondernemers?

In het omgevingsplan staan niet alleen de ambities van de overheid. Ook ideeën van  de gebruikers van een gebied. Daarom hebben we bij alle direct belanghebbenden hun belangen opgehaald, en afwogen of het een plek kan krijgen in het omgevingsplan. 

Wil je meer weten over wat er is opgehaald tijdens de gesprekken? Lees dan verder.

Opbrengst participatie

Ga naar Zaanstad.nl