Omgevingsplan Hembrugterrein

Voor het Hembrugterrein, de Havenstraat ten zuiden van de Den Uylbrug, en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg, een omgevingsplan opgesteld in plaats van een bestemmingsplan. Op deze site vindt u alle relevante documenten en informatie over het participatietraject.

Planontwikkeling en L.I.F.E.

Het Hembrugterrein is op vrijdag 1 juni 2018 formeel overgedragen aan ABC Planontwikkeling. ABC planontwikkeling is voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein een samenwerking aangegaan met. L.I.F.E. L.I.F.E. is een in Antwerpen gevestigde ontwikkelaar/investeerder met diverse projecten in Nederland. Voor de Nederlandse projecten heeft L.I.F.E. met SENS real estate uit Den Haag het bedrijf LIFE MAKES SENS opgericht. LIFE MAKES SENS zal samen met ABC de ontwikkeling van het Hembrugterrein oppakken. L.I.F.E. en ABC zijn, als eigen vermogen verschaffers, voor de integrale gebiedsontwikkeling van Hembrug een joint venture aangegaan.

Gemeenteraad bezoekt Hembrugterrein

Vrijdag 21 september 2018 heeft de Zaanse gemeenteraad een bezoek gebracht aan het Hembrugterrein. Het bezoek startte in gebouw 8, bij de maquette Havenstad. Daar gaf Marco Broekman namens Hembrug Zaandam B.V. een presentatie over de planvorming voor het terrein. Hierin ging hij in op de thema’s zoals mobiliteit, openbare ruimte, water, bos & groen, energie en erfgoed. De middag werd vervolgd met een wandeling over het terrein waarbij diverse ondernemers en unieke locaties werden bezocht. De raadsleden zijn langs gegaan bij het Kleibos, de Enclave, de Kogelfabriek, Taets en Studio Molenschot. Afsluitend was een bijeenkomst bij Bind waar Clean2Antartica en de initiatiefnemers van de Enclave de gelegenheid hadden om te vertellen over hun initiatieven.Wat is er opgehaald tijdens het gesprek met de omwonenden en ondernemers?

In het omgevingsplan staan niet alleen de ambities van de overheid. Ook ideeën van  de gebruikers van een gebied. Daarom hebben we bij alle direct belanghebbenden hun belangen opgehaald, en afwogen of het een plek kan krijgen in het omgevingsplan. 

Wil je meer weten over wat er is opgehaald tijdens de gesprekken? Lees dan verder.

Opbrengst participatie
Ga naar Zaanstad.nl