Bijeenkomst terugkoppeling opbrengst participatie

Opbrengst participatietraject

In april en mei is alle opbrengst verwerkt in de vorm van een reactienota. De adviescommissie Hembrugterrein heeft over deze nota een advies uitgebracht. Vervolgens heeft het college van Zaanstad alle suggesties afgewogen en haar standpunt bepaald. Lees het nieuwsbericht hierover.

Daarmee is ook het moment gekomen om de gemaakte keuzes met alle deelnemers aan de participatie delen. Hiervoor was een bijeenkomst op 20 juni. Tijdens deze bijeenkomst is de reactienota toegelicht aan de hand van het document zelf en aan de hand van een praatplaat met de opbrengst.

Wat hebben de gesprekken opgeleverd?

In totaal hebben tijdens de vijf bijeenkomsten zo’n 250 mensen laten horen wat ze vinden van de verschillende thema’s. Soms waren dat ideeën die een plek kunnen krijgen in het omgevingsplan, en soms waren dat ideeën van een andere orde, zoals een inrijverbod voor vrachtwagens of een verbod voor loslopende honden in het bos. Deze zaken kunnen we niet regelen in het omgevingsplan en moeten dan ook op een andere plek geregeld worden. Een aantal belangrijke punten is:

  • de mogelijkheid verkennen om de oevers van de Zaan in de toekomst meer toegankelijk te maken o.a. door een alternatieve locatie te onderzoeken voor de verkoophaven en het bunkerstation aan de Havenstraat
  • te onderzoeken of de Havenstraat en Hemkade opnieuw ingericht kunnen worden met als uitgangspunt dat de auto te gast is
  • voor hoogbouw een maximale hoogte van 30 meter, nauwkeuriger vastleggen waar hoogbouw wel en niet mogelijk is, en eisen stellen aan het karakter van de hoogbouw
  • 20% van het aantal gerealiseerde woningen wordt gebouwd voor de sociale huursector


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl