Ondernemers brainstorm

De huidige ondernemers van het Hembrugterrein hebben op eigen initiatief een brainstormsessie georganiseerd en de opbrengst van deze avond meegegeven aan de gemeente Zaanstad voor het participatietraject
Belangrijkste resultaat is de overeenstemming over 5 stellingen:

Koester meer dan monumenten
Om de sfeer van het Hembrugterrein te behouden is het noodzakelijk om in het omgevingsplan meer van de huidige gebouwen en inrichting te beschermen. Bepaalde niet monumentale panden zijn essentieel voor de uitstraling. Ook is op veel plaatsen de ruimte tussen de panden een onmisbaar deel van de kwaliteit. Bescherm deze ruimte door hoogbouw op bepaalde plekken te stimuleren.

Maakindustrie blijft onderdeel van het Hembrug
Waar woningen komen verdwijnen vaak de werkplaatsen. Laten we ervoor zorgen dat op het Hembrugterrein altijd ruimte blijft voor deze maakindustrie. Dat betekent dat toekomstige bewoners bewust kiezen voor een terrein waar ook gewerkt wordt. Dat betekent ook dat er in de infrastructuur rekening gehouden moet worden met een slimme combinatie van zwaar transport en spelende kinderen.

Ruimte voor creativiteit en cultuur
Letterlijk en figuurlijk moet het terrein ruimte bieden voor creatie, kunst en evenementen. Toekomstige ondernemers en bewoners kiezen bewust voor een terrein waar de buitenruimte gebruikt wordt voor cultuur. Uiteraard gebeurd dit op een manier waarmee overlast tot een minimum beperkt wordt. Een welstandscommissie voor kunst en evenementen vanuit de ondernemers en bewoners van het terrein zorgt voor een relevante aansluiting en gebalanceerde mix.

Behoudt het groen en verplicht duurzaamheid
De bomen, de vogels, de hazen, de rust. Zij maken het Hembrugterrein echt uniek. Maar we hebben hier te maken met een zeer kwetsbare balans die wij tijdens de ontwikkeling maximaal moeten beschermen. In het verlengde hiervan willen we op het terrein duurzaamheid een hele hoge prioriteit geven. Hiervoor is het belangrijk om huidige werkwijzen en afspraken opnieuw met een andere blik te benaderen.

Blijf bijzonder
Het Hembrugterrein is een uniek herontwikkel project. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar de kans loert dat we eindigen met een aangeharkte nieuwbouwwijk met her en der een monument. De gemeente heeft met het omgevingsplan het enige stuurmiddel in handen. Durf daarin ook uniek te zijn. Inspireer de koper met een duurzaamheidsopdracht, daag hem uit door veel meer bestaande bebouwing her te gebruiken, verplicht behoudt van maakindustrie en promoot lokale kennis, kunde en kunst. Alleen een unieke visie resulteert in een uniek project.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl