Wat is een omgevingsplan?

Het Hembrugterrein is na jaren afgesloten te zijn van de omgeving te zijn, sinds 2012 langzaam aan het ontwaken. Monumenten worden hersteld en diverse ondernemers hebben hun plek op het terrein gevonden. Daarmee is het tijd voor een nieuwe fase en het terrein te ontwikkelen tot een gebied om te wonen, werken en ontspannen. Dit vraagt naast een visie op het gebied en de omgeving ook een juridisch-planologisch kader. 

Normaal gesproken is zo'n kader een bestemmingsplan. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt voor het Hembrugterrein en omgeving een omgevingsplan opgesteld, het kader voor de komende 20 jaar. Het gebied omvat het Hembrugterrein maar ook de Havenstraat en de Hemkade oost en ook een gedeelte van de Zijkanaal G (Voorzaan) (tot ca. het midden van het water). Het gebied waar het plan over gaat wordt begrensd door:

  • in het noorden: de dr. J.M. den Uylweg (S150); 
  • in het oosten: Zijkanaal G (de Voorzaan); 
  • in het zuiden: het Noordzeekanaal;
  •  in het westen: de Provincialeweg (S152)

In het omgevingsplan willen we de ambities van de gemeente verwerken op een manier waarbij we ook rekening houden met de belangen van omwonenden, ondernemers en gebruikers van het terrein. Om een goed beeld te krijgen van deze belangen organiseren we verschillende gesprekken.

Het omgevingsplan bestaat uit de verschillende onderdelen.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl