Stukken van het omgevingsplan

Ter inzage legging
Op 21 september heeft het college het ontwerpomgevingsplan vastgesteld. Daarmee gaat de periode van zienswijze in vanaf 28 september, waarin het plan ter inzage ligt. U kunt het plan op de volgende wijze vinden: 

  • Elektronisch via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nlonder de plannaam Chw Hembrug e.o.
  • Als pdf bestand inclusief bijbehorende stukken op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘omgevingsplan’ of ‘’bestemmingsplan’);

Opbrengst participatie
De stukken zijn te vinden via het raadsinformatiesysteem of als losse stukken:


Onderdelen van het omgevingsplan

Infographics

Verslagen van gesprekken over het omgevingsplan
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl