Hembrugterrein

Het Hembrugterrein is een unieke plek met een rijk cultuurhistorisch verleden. Er staan veel monumenten en er is een prachtig bos. Sinds 2012 gebeurt er steeds meer op het Hembrugterrein. Monumenten worden hersteld, ondernemers vestigen zich op het terrein en er zijn kleinere en grote evenementen. En het terrein wordt ontwikkeld tot een gebied om te wonen, werken en ontspannen.

Aanvraag Woningbouwimpuls voor Hembrugterrein en Zaandam Oost

Zaanstad dient opnieuw een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls van het Rijk. Het gaat om een bijdrage van ruim € 12 miljoen euro voor publieke investeringen, die nodig zijn voor de bouw van 2.422 extra woningen in Zaandam Zuid/Hembrugterrein en Zaandam Oost/Achtersluispolder. Eerder kreeg Zaanstad uit de Woningbouwimpuls een bijdrage van € 9,5 miljoen voor de Kogerveldwijk en € 11,2 Zaandam Centrum en € 11,3 miljoen voor Zaanstad Noord.

Lees meer

Hembrug Ontwikkelt

Hembrug Zaandam BV is de eigenaar van het Hembrugterrein. Zij maken de plannen voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Daarbij  nemen ze de ideeën van bewoners en ondernemers op en rondom het Hembrugterrein én anderszins geïnteresseerden mee in de verdere uitwerking van de plannen. Op hun site kun je meer lezen over de plannen én jouw idee, wens of zorg per thema met hen delen. Bijvoorbeeld over de 7 thema's uit het Masterplan Hembrug: landschap, openbare ruimte, mobiliteit, geluid, programma, stedenbouw en duurzaamheid.

Hembrug Ontwikkelt

Komt er een noodopvang op het Hembrugterrein? 

Eind augustus ontving Zaanstad een verzoek van het COA om medewerking te verlenen aan het realiseren van noodopvang voor asielzoekers in de Taetshallen. Het college van B&W heeft aangegeven positief te staan tegenover het bieden van hulp in de vorm van noodopvang en heeft een aantal randvoorwaarden vastgesteld. Na een gesprek tussen het COA, Taets en de gemeente bleek dat de beschikbaarheid van Taets en de benodigde ruimtelijke procedures, zoals het aanpassen van het voorbereidingsbesluit, er voor zorgt da realisatie niet eerder haalbaar is dan eind november/begin december. Daarop heeft het COA schriftelijk laten weten dat zij hebben besloten op dit moment niet verder te gaan met de locatie Taetshallen. De termijn waarop deze locatie beschikbaar komt past niet bij de urgentie van hun vraag.

Bewonersbrief mogelijke noodopvang 3 september 2021

Bewonersbrief mogelijke noodopvang 1 oktober 2021 
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl