Bestemmingsplan noordelijk deel en Beeldkwaliteitsplan Hembrug naar gemeenteraad

Bestemmingsplan noordelijk deel en Beeldkwaliteitsplan Hembrug naar gemeenteraad


22 september 2022
Het college heeft het bestemmingsplan voor het noordelijk deel van het Hembrugterrein goedgekeurd. Wethouder Wessel Breunesse: In deze prachtige groene omgeving komen 950 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen. Met respect voor erfgoed en natuur. Minstens 20% van de woningen is sociale huur.’ De ondernemers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein zijn bij de plannen betrokken. Op basis van een aantal reacties is het bestemmingsplan op een paar punten aangepast.

Er is hard gewerkt aan een Masterplan voor het Hembrugterrein. In overleg met ondernemers en bewoners op en rondom het terrein is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het noordelijk deel van het Hembrug. Het college stelde dit plan afgelopen maart vast. Het stedenbouwkundig plan vormt de onderlegger voor het ‘Bestemmingsplan noordelijk deel Hembrug‘.

Beeldkwaliteitsplan Hembrug

Het college heeft ook het definitieve Beeldkwaliteitsplan Hembrug goedgekeurd. Het Beeldkwaliteitsplan Hembrug is een uitwerking van de Gebiedspaspoorten voor Hembrug. Het Beeldkwaliteitsplan geeft de kaders voor de beeldkwaliteit van het terrein. Het plan geldt voor de nieuwbouw, bestaande gebouwen en de buitenruimte op Hembrug.  

Aanvraag woningbouwimpuls

Gemeente Zaanstad doet voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein een aanvraag voor de Regeling Woningbouwimpuls vierde tranche. Wethouder Breunesse: ‘De woningbouwimpuls kan ons helpen een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de ontwikkeling van het Hembrugterrein.’

Vervolg

De gemeenteraad gaat op 13 oktober een besluit nemen over het definitieve Bestemmingsplan voor het noordelijk deel en het Beeldkwaliteitsplan Hembrug. Er is gelegenheid om op 6 oktober in het Zaans Beraad in te spreken.

Meer informatie over de ontwikkeling vindt u op hembrugontwikkelt.nl.

sfeerinmpressie ontwikkeling HembrugterreinSfeerimpressie ontwikkeling Hembrugterrein

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl