Nieuw kwaliteitskader Hembrugterrein

Nieuw kwaliteitskader Hembrugterrein


14 maart 2022

Zaanstad wil het Hembrugterrein verder ontwikkelen tot een gemengd gebied voor wonen, bedrijvigheid, kunst en cultuur, natuur en evenementen. Hiervoor is een nieuw kwaliteitskader opgesteld. Afgelopen 8 maart heeft het college het Stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel vastgesteld. De komende periode gaan er meer plannen uit het Masterplan in procedure. Zoals het Ontwerp bestemmingsplan noordelijk deel, het Mobiliteitsplan Hembrug en het Beeldkwaliteitsplan Hembrug.

In deze plannen komen verschillende thema’s aan bod. Zoals de cultuurhistorie, het woonprogramma, de openbare ruimte, het landschap (bomen en bos) en duurzaamheid.

Behoud van karakter

In de plannen willen we het huidige karakter van Hembrug behouden en verder versterken. Bijvoorbeeld door een mix van grotere en kleinere gebouwen in de nieuwbouw en afwisselende dakvormen. En door een versterking van het bos in het noordelijk deel. Ook bij het ontwerp van de openbare ruimte kijken we naar de huidige sfeer, invulling en gebruik.

1.400 bomen erbij

Het thema duurzaamheid komt terug in het hele Stedenbouwkundig plan. Er komen bijvoorbeeld groene pleinen en natuurlijke oevers om water mee op vangen. In het noordelijk deel komen er ongeveer 1.400 bomen bij. Dat zijn er meer dan dat we voor de nieuwbouw moeten kappen.

En hierna

De komende tijd komt er een ontwerp voor de nieuwbouw in het noordelijk deel. Ook komt er een stedenbouwkundig plan voor het zuidelijk deel. Hembrug Zaandam BV blijft hierover in gesprek met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Meer over de participatie leest u op www.hembrugontwikkelt.nl/ontwikkeling. Daarnaast gaan de betrokken partijen aan de slag met een masterplan voor de openbare ruimte en de uitvoering van verschillende mobiliteitsprojecten. Zo komt er een betere waterverbinding met Amsterdam en er komt deelmobiliteit op het Hembrugterrein. Verder krijgt een aantal bestaande gebouwen een nieuwe functie voor kunstprogrammering en co-working.

De komende periode worden de verschillende plannen vastgesteld.  Elk plan heeft zijn eigen planning en inspraakmogelijkheden. Kijk op www.hembrugontwikkelt.nl/nieuws voor de planning. Zodra de plannen gereed zijn voor publicatie zijn ze ook op deze website te vinden.

Team

De ontwikkelcombinatie ABC Planontwikkeling, LIFE Europe en Ten Brinke (samen Hembrug Zaandam BV) werkt intensief samen met de gemeente Zaanstad om deze unieke gebiedsontwikkeling te realiseren. Daarnaast werkt Hembrug Zaandam BV samen met bureaus zoals BURA urbanism, Strootman Landschapsarchitecten, Kickstad en de Firma Stek.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl