Hoe dien ik een zienswijze in voor het ontwerpomgevingsplan

De zienswijze periode is afgelopen. Het definitieve omgevingsplan is 16 januari door het college van Zaanstad besproken ter besluitvorming. Naar verwachting zal het in februari aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vooralsnog staat het op de bespreekagenda van het Zaanstad Beraad van 1 en 8 februari. Zodra de definitieve stukken beschikbaar zijn worden die via de pagina stukken beschikbaar gesteld.

Ontwerp omgevingsplan ter inzage

In het voorjaar van 2017 heeft u kunnen bijdragen aan het concept van één van de eerste omgevingsplannen van Zaanstad; dat voor het gebied Hembrugterrein, Havenstraat en Hemkade. Veel van uw ideeën en opmerkingen zijn terechtgekomen in het ontwerp omgevingsplan. Op 21 september 2017 heeft het college het ontwerpomgevingsplan vastgesteld. Daarna  is de periode van zienswijze vanaf ingegaan.

U kunt het plan op de volgende wijze vinden: 

  • Elektronisch via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam Chw Hembrug e.o.
  • Als pdf bestand inclusief bijbehorende stukken op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘omgevingsplan’ of ‘’bestemmingsplan’); 

De beleidsregels die een nadere uitwerking geven van een aantal planregels zijn uitsluitend te vinden via de gemeentelijke website. Dit laatste geldt ook voor het ontwerpbesluit (stap-3) op grond van de  Interimwet stad- en milieubenadering. Het Stap 3-besluit omvat het voornemen van Zaanstad om voor een gedeelte van het omgevingsplangebied af te wijken van de maximaal toelaatbare grenswaarden voor industrielawaai zoals opgenomen in de Wet geluidhinder.

Inloopavond over zienswijzeprocedure


De gemeente Zaanstad heeft belanghebbenden uitgenodigd voor een inloopavond om  u in de gelegenheid te stellen om het ontwerp van dit omgevingsplan in te zien en om uw vragen te beantwoord te krijgen.
Op dinsdag 10 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur werd deze inloopavond voor u als belanghebbende georganiseerd. 

Op de avond waren vanuit de gemeente verschillende mensen aanwezig. Zij hebben de plannen en procedures omtrent de vaststelling toegelicht en vragen van uw kant beantwoord.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl